MITÄ ON NEUROPALAUTE?

 

Aivokoulutus, Neurofeedback, Aivosähkökäyrä-biopalaute ja Hermopalaute terapia, ovat terapeuttisia koulutustyökaluja, joita voidaan käyttää parantamaan terveyttä tai lisäämään henkilökohtaista potentiaalia itsesäätelyä käyttäen.

cns

 

Spontaani- ja herätepotentiaalit, joita ihmisaivot tuottavat, voidaan registeröida erilaisilla taajuuksilla ja antaa luotettavat tulokset aivotoiminnasta.

 

Nämä sähköiset prosessit voivat olla epätasapainossa, tai hyvin epävakaita, monista syistä kuten: stressistä, sairaudesta, geneettisestä taipumuksesta ta aivotraumasta. Aivojen toimintahäiriöt voivat johtaa vaikeuteen päivittäisten toimintojen suorittamisessa, ja joskus yksilöllä voi jopa olla ongelmia suorittaa yksinkertaisiakin tehtäviä.

 Neurofysiologiset Neurofeedbackin Perustet

 

  XX-vuosisadan alun jälkeen fysiologit ovat opiskelleet biopalaute-ilmiötä, ja tekivät läpimurron epilepsian, ADHD:n, aivo-traumojen ja aivohalvauden hoidossa.

  eegwave

  Laajat tutkimukset aivotutkimuksen alalla ovat nyt näyttäneet, etteivät ihmisaivot ole muuttumaton järjestelmä, ja se voi tehdä muutoksia verkossaan ja funktioissaan vastauksena kokeessa.

   

  Se tarkoittaa sitä, että ajateleminen, oppiminen ja toimiminen voivat saada aikaan merkittäviä muutoksia aivoissa, ja ne muuttavat aivojen fyysistä rakennetta, sekä anatomisesti, että fysiologisesti.synaps

   

  Neuroplasticity niminen prosessi tarkoittaa neuronien , niiden verkoston organisaation ja toiminnan muokaamista, uusien kokemuksien avulla.

   

  Santiago Ramón y Cajal  ehdotti ideaa ensimmäisenä vuonna 1892, ja tällä hetkellä se pätee laajalti aivotutkimuksessa.

 


MITEN SE TOIMI

 

Neurofeedback-menettelyn aikana pieni sähkösignaali, joka syntyy meidän aivoissamme  (aivosähkökäyrä engl. electroencephalography tai EEG) rekisteröidään elektrodeilla, jotka ovat kiinnitetty päähän, sitten reaaliaikainen palaute toimitetaan  visuaalisen-, auditiivisen- tai tuntotilajoukon välityksellä henkilölle, tehtävänä muuttaa vapaaehtoisesti näitä parametreja, ja sillä tavalla opettaa aivoja tukahduttamaan tai tuottamaan tiettyjä aivo-toimintoja halutussa suunnassa, johtaen aivojen tehokkaampaan käyttöön.

 

 

Tätä menetelmaä käytettiin epilepsian hoitoa varten ja vuodesta 1976 aloitettiin tutkimuksen jossa katsotaan menetelmän vaikutusta ADHD:n  ja moneen muun ongelman hoidossa.

 

neurons

EEG-pohjainen biofeedback pystyvät normalisoimaan EEG:n ja muuttamaan käyttäytymistä kouluttamalla yksilöä säätämään omien aivojen toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Neurofeedback koulutuksen aikana tieto aivojen tilasta mitataan reaaliajassa ja esitetään visuaalisella tai auditiivisella tavalla.

 

 

Neurofeedback antaa tarvittavat tiedot aivoille joiden avulla ne voivat auttaa itsensä oppimaan ja parantamaan toimintaa.

 

National Institute of Health, 2007 (”www.pubmed.gov") :

 

"Neurofeedback (NF) on aivosähkökäyräpalaute-tekniikka, jonka avulla koulutetaan ihmisiä muuttamaan aivotoimintojaan välineellisen ehdollistumisen kautta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että NF auttaa vähentämään useiden neurologisten ja psykiatristen sairauksien oireita, ja meneillään oleva tutkimus tutkii parhaillaan sovelluksia muiden sairauksien hoitoon ja sen tehostamiseen

 


Brain Fitness Center on ISNR:n virallinen jäsen

 

isnr

 

eeginfo

 

 

 

 

 Design downloaded from free website templates. | Metamorphozis